72 300 240 kontakt@pulira.dk

Kære Kunde

Danmark er ramt af Corona og hos pulira gør vi alt for at mindske risikoen for smittespredning og samtidig være i stand til at rykke ud, når behovet opstår.

Udgangspunktet er, at vi passer på hinanden – imens vi passer vores arbejde.

Vi arbejder med forholdsregler og vi afspritter bl.a. opgange for vores kunder, så smittefaren mindskes.

Vi udfører fortsat arbejde uden for boligerne og ejendommen som normalt – selvfølgelig med øget fokus på håndhygiejne, spritte af og at holde afstand.

Vi udskyder ikke-kritiske sager i beboernes hjem og i tilfælde af kritiske sager har vi indført en række forholdsregler for, hvordan vi går ind i beboernes hjem.

Medarbejderne er sat ind i reglerne og holder god afstand.

Derfor giver vi ikke hånd til kunder og andre på vores vej.

Der vil være opgaver i den næste tid som vi ikke kan løse, og her håber vi på jeres forståelse.

Ring til os hvis spørgsmål og hvis vi kan hjælpe med noget.

Pas på hinanden

 

Med venlig hilsen / Kind regards

pulira